zoeken op deze siteEnergieopslorpende relaties

Er zijn mensen die je doodmoe maken en mensen die je opgewekt en blij maken en je energie geven. Het is mogelijk dat je in je omgeving mensen hebt met wie je al jaren in spanning leeft. Het eenvoudigste zou zijn om mensen die je energie vreten gewoon te mijden, maar in de realiteit word je soms verplicht om met ‘energievreters’ om te gaan.

De volgende oefening uit NLP kan je helpen om je relatie met energievreters te verbeteren en systematische conflicten met welbepaalde personen op te lossen, zodat je minder energie verliest. De oefening leert je om de communicatie met ‘energievreters’ vanuit andere hoeken te bekijken en om de reden van de spanningen in te zien, zodanig dat je er iets positiefs mee kunt doen.

Oefening uit NLP

We nemen het voorbeeld van een zoon die regelmatig met zijn vader in conflict ligt. De zoon vindt zijn vader te bemoeizuchtig. De vader vindt dat zijn zoon zijn gezondheid verwaarloost en enkel met zijn zaak bezig is.

Stap 1 – Hou je de persoon met wie je in conflict ligt voor ogen. In ons voorbeeld, ga als zoon nauwkeurig bepalen wat in het gedrag van je vader je precies irriteert, boos, angstig of verdrietig maakt. Omschrijf welke gevoelens je hebt naar je vader toe. Wat vind je precies moeilijk aan je vader tijdens de telefoongesprekken die je met hem voert (één kernwoord of kernzin, bvb. ‘Hij blijft al jaren doorzeuren over het feit dat hij vindt dat ik mijn gezondheid in gevaar breng’). Beschrijf hoe jij dan bent tijdens zo een telefoongesprek, wat je hoort, wat je voelt, welke lichamelijke gewaarwordingen aanwezig zijn

Stap 2 – Stel jezelf in de plaats van de andere: word even je vader en probeer je voor te stellen hoe hij zich voelt als hij met je in gesprek gaat. Probeer je zo empathisch op te stellen dat je ook kan voelen hoe je vader zich voelt, wat hij denkt, wat hem drijft. Als vader wil je gewoon je zoon waarschuwen, je wil hem af en toe adviezen geven, je bent bezorgd over je zoon en je wil niet dat hij zich kapot werkt

Stap 3 – Ga nu als het ware in de huid kruipen van een observerende derde persoon, een soort onafhankelijke externe die zowel je vader als jezelf tracht te begrijpen en die het goed voor heeft met beide personen. Zoek nu naar de intentie van je vader: waarom handelt hij zo? Waarom komt hij telkens weer met dat gezeur op de proppen? Wat wil hij ermee bereiken? Kijk nu ook wat de zoon (jijzelf dus) wil bereiken door zo afstandelijk te doen aan de telefoon en geërgerd te reageren tijdens het gesprek (je wil bijvoorbeeld je vader bewijzen dat je het zelf ook kan, een zaak uitbouwen, en je interpreteert zijn bezorgdheid als een bewijs dat hij niet in je gelooft)

Stap 4 – Stap nu terug in je eigen huid, en word opnieuw helemaal de zoon: wat doe je met de nieuwe inzichten? Kan je iets doen waardoor je aan de intentie van je vader tegemoet komt? Kan je ook iets uitdrukken van je eigen behoefte? Waardoor kan er een opening ontstaan tussen jou en je vader?

Stap 5 – Zet de resultaten van deze bedenkingen om in concreet gedrag voor de toekomst. Ga na hoe je je nieuwe inzichten en gedragingen kunt toepassen de volgende keer dat je contact hebt met de ‘energievreter’ in kwestie. Kijk hoe je nieuwe stemming, overtuiging of gedrag je gevoel en je gedrag ten opzichte van de andere verandert. Weet op voorhand wat je anders gaat doen. Test in gedachten een aantal mogelijke situaties: als mijn vader opnieuw zeurt over mijn gezondheid, zal ik hem zeggen dat ik het apprecieer dat hij met me inzit en dat het wel fijn is dat hij met me meedenkt. Ik zal ook zelf iets over mijn behoefte uiten, namelijk dat ik graag wil dat mijn vader in mijn zaak gelooft.

Stap 6 – Ga na hoe de veranderingen die je zelf hebt aangebracht, maken dat de andere ook verandert.

Stap 7 – Beschouw ook even hoe je nog beter aan de behoefte van de andere (in ons voorbeeld je vader) kan voldoen: je kan hem bijvoorbeeld af en toe eens om raad vragen, want je weet dat je vader een wijze man is die zelf een zaak heeft geleid en dat hij je graag raad geeft. Zo geef je hem het gevoel dat je hem nog steeds een wijze man vindt. Beschouw ook even wat je over je eigen behoeften kan vertellen en wat je al hebt ondernomen om te werken aan je probleem: je kan hem bijvoorbeeld vertellen dat wat extra vrije tijd je goed zou doen, en dat je echt wel al stappen ondernomen hebt; je kan hem vertellen dat je nu niet langer op zaterdagnamiddag werkt en al 3 weken na elkaar samen met je partner een grote deugddoende wandeling maakt en dus niet steeds meer enkel met je werk bezig bent.

Tip !
Het helpt als je deze oefening doet met twee stoelen, waarbij je afwisselend gaat zitten in je eigen stoel en in de stoel die je in gedachten toewijst aan de persoon waar je het moeilijk mee hebt, zodat je je ‘letterlijk’ kunt verplaatsen in de andere. Het helpt ook als je tijdens het denken of praten de naam van de andere persoon uitspreekt (ik ben nu vader en ik voel, ik wil, ik zeg….omdat….)© 2013 Homo Energeticus - Ontwikkeling : Sinergio