zoeken op deze siteFAQ

1. Hoe strikt moet ik het antitoxisch eetplan toepassen om mijn energiepeil te kunnen verhogen?

2. Zijn er neveneffecten mogelijk bij antitoxisch eten?

3. Welke bindmiddelen mag ik bij het bereiden van maaltijden gebruiken als ik het antitoxisch eetplan volg?

4. Waarom is rode wijn gezonder dan witte wijn?

5. Is sporten een goede remedie tegen vermoeidheid?

6. Waarom is het werken in ploegstelsels (‘shiften’) en/of nachtwerk slecht voor mijn energiepeil?

7. Wat is het verband tussen de functie van de darmen en het energieniveau?

8. Hoe komt het dat vrouwen over het algemeen veel gevoeliger zijn voor energieproblemen?

9. Er zijn zoveel voedingssupplementen op de markt! Hoe kan ik weten of een supplement van goede kwaliteit is en waar koop ik mijn supplementen bij voorkeur?

10. Is ‘mindfulness' méér dan een modeverschijnsel en helpt het echt bij vermoeidheidsproblemen?

11. Wat is het verschil tussen psychotherapie en coaching? En waar kan ik voor beide terecht?

12. Wat is CVS (chronisch vermoeidheids syndroom) en hoe kan ik weten of ik CVS heb?

13. Wat is fibromyalgie (FM) en hoe kan ik weten of ik FM heb?

14. Wat is burn-out en hoe kan ik weten of ik het heb?

15. Zijn er bepaalde geneesmiddelen of groepen van geneesmiddelen die als neveneffect energieverlies hebben?

16. Is koffie echt absoluut verboden in het antitoxisch eetplan?

17. Is het antitoxisch eetplan geschikt voor gans het gezin?

18. Wat is de invloed van het milieu op mijn energiepeil?


1. Hoe strikt moet ik het antitoxisch eetplan toepassen om mijn energiepeil te kunnen verhogen?
Het is belangrijk dat je het eetplan gedurende zes van de zeven dagen toepast. De zevende dag mag je ‘zondigen’.  Het is beter om één dag in de week flink wat taartjes en brood te eten en bier te drinken, dan om elke dag een héél klein beetje te zondigen.  Wat belangrijk is, is het vermijden van het repetitief aanbieden van toxines. Je lever en nieren moeten voldoende dagen na elkaar de kans krijgen om te ontgiften. Uiteraard gaat de voorkeur naar het strikt en continu volgen van het antitoxisch eetplan, maar àls je het een keertje niet volgt, beperk dit dan tot één dag in de week.

top

2. Zijn er neveneffecten mogelijk bij antitoxisch eten?
In de praktijk merken we dat er zich meestal in de eerste twee tot vier weken dat men het antitoxisch eetplan volgt, een aantal verschijnselen voordoen die een rechtstreeks gevolg zijn van het ontgiften zelf. De belangrijkste verschijnselen zijn hoofdpijn of verergerde hoofdpijn, darmproblemen (voornamelijk diarree) en stoelgang die beduidend lichter van kleur en minder vast is. Geheel tegen het beoogde doel in, zien we ook dat veel mensen tijdelijk minder energie hebben. Dit komt omdat een groot deel van je energie tijdens de eerste weken wordt opgeslorpt door het ontgiftingsproces. Ook het geheugen en de concentratie kunnen de eerste weken verstoord worden.
Om de eerste maand van het antitoxisch eetplan te vergemakkelijken en efficiënter te doen verlopen, raden we aan om Pro Detox te nemen. Dit is een natuurlijk voedingssupplement onder de vorm van een vloeistof, die je dagelijks toevoegt aan de anderhalve liter water die je drinkt. Voeg dagelijks een maatje van 20 ml toe aan een fles van 1 ½ liter plat water. (http://www.prowell.be/)

top

3. Welke bindmiddelen mag ik bij het bereiden van maaltijden gebruiken als ik het antitoxisch eetplan volg?
De meeste gekende bindmiddelen (roux, maïszetmeel) zijn gemaakt op basis van granen en zijn dus verboden. De beste alternatieven - en zonder enig probleem te gebruiken -  zijn aardappelzetmeel of johannesbroodboompitmeel. Aardappelzetmeel vind je in elke supermarkt. Johannesbroodboompitmeel vind je in de betere voedings- en dieetwinkel.Voor adressen, klik hier 

top

4.Waarom is rode wijn gezonder dan witte wijn?
In het antitoxisch dieet is alcohol uit den boze, op één uitzondering na: je mag één glas rode wijn per dag drinken. Dit komt omdat rode wijn rijk is aan procyaniden en resveratrol, twee polyfenolen die niet of in veel mindere mate voorkomen in witte wijn. Het verschil tussen rode en witte wijn heeft niets te maken met de kleur van de druif, maar zit hem in het procédé van het wijn maken. Je kunt perfect witte wijn maken van rode druiven. Bij rode wijn worden de druiven eerst vergist (gevinifieerd) en daarna geperst. Bij witte wijn is het precies omgekeerd: hier worden de druiven eerst geperst en daarna gevinifieerd. Bij witte wijn krijg je dus enkel vergisting van sap, niet van de volledige druif.
Rode wijn ontstaat na een lang gistingsproces van blauwe druiven. Bij het gistingsproces doen zich belangrijke chemische veranderingen voor in de pulpmassa waardoor een complexe hoeveelheid van fytochemische stoffen vrijkomen, vooral polyfenolen. Die polyfenolen zitten voornamelijk in het velletje en in de pitten van de druiven. Daarom komen er bij rode wijn (waarbij de volledige druif tot gisting wordt gebracht) veel meer polyfenolen vrij dan bij het produceren van witte wijn (hier worden de velletjes en pitten snel weggefilterd; ze gisten dus niet mee, enkel het sap gist).
Dit is de reden waarom rode wijn veel meer polyfenolen bevat dan witte wijn, want de polyfenolen bevinden zich in de schil en in de pitten van de druif.

top

5. Is sporten een goede remedie tegen vermoeidheid?
Nee! Dit antwoord zal je misschien verbazen en daarom moet het ook genuanceerd gesteld worden. Sporten is een uitstekende manier om je conditie op te bouwen, om je mentale toestand in evenwicht te houden en is een goede bron van energie voor mensen die niet moe zijn. Met andere woorden: als preventie van vermoeidheid is sportbeoefening ideaal. Als je echter moe of uitgeput bent, kan (intensief) sporten je nog verder uitputten. Als je moe bent is rust belangrijk, in combinatie met een aantal oefeningen die je geen energie kosten maar je energie geven. Een aantal van die oefeningen vind je in het Homo Energeticus Oefenboek. Wens je toch te sporten, dan raden we je enkel recreatieve vormen van lichaamsbeweging aan, zoals recreatief wandelen, fietsen of zwemmen. Let er steeds op dat je maximale hartslag niet uitstijgt boven 75% van 220 min je leeftijd. Voor iemand van 50 jaar is dit 220 min 50 x 75% = 127,5. Als je ervoor zorgt dat je niet boven deze maximale hartslag gaat, zal lichaamsbeweging je helpen om je energiepeil weer in balans te brengen.

top

6. Waarom is het werken in ploegstelsels (‘shiften’) en/of nachtwerk slecht voor mijn energiepeil?
Regelmaat en evenwicht zijn twee sleutelwoorden in het behouden van een goed energetisch niveau. Het energetisch niveau in je lichaam wordt immers geregeld door een 24 uurs-kloksysteem (je ‘biologische klok’), waarbij er ’s ochtends een aantal hormonen worden afgescheiden die je energie geven en die je stressbestendig maken (zoals cortisol en DHEA) zodat je tijdens de dag een fris hoofd hebt en efficiënt kunt werken. ‘s Avonds zakt het cortisol- en DHEA-peil en worden andere hormonen afgescheiden (zoals melatonine) om je voor te bereiden op een gezonde nachtrust. Dit systeem wordt geregeld onder invloed van respectievelijk het daglicht en de duisternis. Het is het systeem van de natuur zelf: het werkt bij alles wat leeft, niet alleen bij de mens, maar ook bij dieren en planten.
Wanneer je echter tegen dit systeem in begint te leven door tijdens de dag te slapen en ’s nachts te werken, of – erger nog – door je slaap-waakritme continu te veranderen omdat je werkuren wijzigen, breng je dit systeem helemaal in de war. Het gevolg hiervan is verminderde energie. Uit alle statistieken blijkt dat mensen die ploegwerk doen of vaak in nachtdienst werken veel meer risico lopen op burn-out, migraine, CVS (chronische vermoeidheid), depressie en zelfs kanker.

top

7. Wat is het verband tussen de functie van de darmen en het energieniveau?
Je darm heeft twee belangrijke functies. De eerste is een goede opname van voedingsstoffen uit je voeding (dit noemt men resorptie). Om de zes jaar worden ALLE cellen in je lichaam vervangen. De nieuwe cellen moeten opgebouwd worden door bouwstenen die je uit voedingsstoffen haalt. Als die voedingsstoffen niet goed worden opgenomen word je moe. Dit is de logica zelf. Er is echter méér: daarnaast moet je darm er ook voor zorgen dat stoffen die NIET mogen worden opgenomen (bacteriën, virussen, pesticiden en andere toxines) niet in het darmkanaal terechtkomen en dus moeten worden tegengehouden (dit noemt men barrière). Bij een slechte barrièrefunctie (in de volksmond ‘lekkende darm’ genoemd) komen schadelijke stoffen in het lichaam terecht en stapelen zich op in de organen die verantwoordelijk zijn voor je energieniveau.  Het gevolg is ook hier dat je moe wordt.

top

8. Hoe komt het dat vrouwen over het algemeen veel gevoeliger zijn voor energieproblemen?

Dit wordt door verschillende factoren verklaard. Vrouwen worden om te beginnen maatschappelijk veel meer belast dan mannen. Een vrouw heeft in de maatschappij zeer veel verschillende taken: ze is manager van het huishouden, moeder, echtgenote en heeft daarnaast vaak ook nog een job buitenshuis. Voor dergelijk takenpakket zijn eigenlijk twee of zelfs drie vrouwen nodig. Het is normaal dat een vrouw met dergelijk takenpakket sneller moe is dan een man, die zich vaak slechts moet concentreren op één ding: zijn werk.

De tweede belangrijke reden waarom vrouwen sneller vermoeid zijn is hormonaal: de regeling van de hormonale huishouding van een vrouw is veel complexer en daardoor ook veel sneller ontregeld dan die van een man.  De hormonale huishouding van een vrouw schommelt voortdurend door zwangerschappen, borstvoeding, de maandelijkse cyclus, de anticonceptiepil of het hormonen-spiraaltje enz. Dit zijn allemaal factoren die het energiepeil verlagen. Ook de menopauze (rond de leeftijd van 50 jaar) is een ingrijpende verandering in de hormonenhuishouding van de vrouw.
 

top

9. Er zijn zoveel voedingssupplementen op de markt! Hoe kan ik weten of een supplement van goede kwaliteit is en waar koop ik mijn supplementen bij voorkeur?

Er is inderdaad nogal wat wildgroei op de markt van de voedingssupplementen en er zit veel kaf tussen het koren. Alle supplementen die binnen Europa worden verkocht, moeten conform zijn aan de Europese richtlijnen van 2002. Binnen Europa is de Belgische wetgeving op het gebied van voedingssupplementen de strengste van allemaal, dus op het vlak van kwaliteit is België toonaangevend. Er is echter een maar, of verschillende ‘maren':

Het huidige Koninklijk Besluit voor voedingssupplementen in België dateert al van maart 1992. Het bevat de minimale en maximale gehaltes aan vitamines en mineralen per portie. Veel van deze hoeveelheden zijn inmiddels door wetenschappelijk onderzoek achterhaald.

In België worden veel supplementen verkocht die zijn goedgekeurd in andere Europese landen, maar niet in ons eigen land. Dit is wettelijk niet toegelaten, maar het gebeurt toch.

Het is niet omdat een product conform is aan de Europese richtlijnen of goedgekeurd is door de Belgische richtlijnen dat het ook een goed product is.

Elk product dat is goedgekeurd, krijgt een ‘nutnummer' of een ‘notificatienummer'. Dit betekent:

Dat het product is gecontroleerd door een ambtenaar van het Ministerie van Volksgezondheid. Die ambtenaar heeft gecontroleerd of wat er op het etiket staat conform is aan de Belgische en Europese richtlijnen.

Dat de fabrikant zich ertoe verplicht zijn product op regelmatige basis te laten controleren.

Dat de fabrikant ermee akkoord gaat geen medische claims te doen (hij mag dus niet stellen dat ‘product X bepaalde ziekten geneest of kan voorkomen').

Een nutnummer is dus géén garantie voor super-kwaliteit, maar een soort basis-garantie of een geruststelling voor de consument dat het product in kwestie voldoet aan de wettelijke normen. Beschouw het als een equivalent van de ISO-kwaliteitsnorm. Het is een minimaal wettelijk kwaliteitslabel. Van producten met een nutnummer kan je zeker zijn dat ze beantwoorden aan een minimumkwaliteit. Dit wil echter niet zeggen dat producten die géén nutnummer hebben per definitie een probleem zouden kunnen vormen voor je gezondheid, maar je hebt geen zekerheid dat dit zo is. Zo zijn er bijvoorbeeld voedingssupplementen uit de VS of Nederland op de Belgische markt die zeer goed zijn van kwaliteit, maar die niet voldoen aan de Belgische wettelijke criteria.

Het is jammer genoeg niet verplicht om het nutnummer op het etiket te vermelden, maar de meeste fabrikanten of leveranciers doen het wel. Op de website http://www.health.fgov.be/ kan je op naam van de fabrikant of op naam van het product uitzoeken of een product een nutnummer heeft.

Supplementen met nutnummers zijn net zo goed te koop bij de apotheek als in de supermarkt, de fitnessclub, de natuurvoedingswinkel of via het internet.  Producten die je bij de apotheek koopt, zijn niet ‘per definitie' beter dan producten die je in de natuurvoedings- of dieetwinkel koopt.


top

10. Is ‘mindfulness' méér dan een modeverschijnsel en helpt het echt bij vermoeidheidsproblemen?

Zeker! Mindfulness is de jongste twee jaren tamelijk populair geworden en meer en meer mensen hebben het leren kennen als een ‘nieuwe vorm van meditatie', maar mindfulness is helemaal niet nieuw. Het bestaat al sinds 1979 en werd in het westen geïntroduceerd als therapie voor chronische pijnpatiënten door dr. Jon-Kabat Zinn.

De grote kracht van mindfulness (of ‘aandachtsmeditatie') is dat het je steeds weer terugbrengt naar het ‘hier en nu'. Je  problemen spelen zich immers bijna nooit af in het ‘hier en nu', maar altijd in het verleden en de toekomst. Omdat je constant zit te piekeren over en te analyseren wat is geweest en plannen maakt voor wat nog moet gebeuren, verlies je een hoop onnodige energie.  Mindfulness brengt je in een toestand van ‘flow', waarin je honderd procent aandacht geeft aan wat is of aan wat je doet.

Er zijn een hoop wetenschappelijke studies die aantonen dat meditatie heilzaam is voor lichaam en geest.  De voorbije twintig jaar is in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulnesstechnieken. Uit die onderzoeken blijkt o.m. dat mindfulness de hartslag en bloeddruk verlaagt, de weerstand verhoogt, je huid mooier maakt, de kwaliteit van je slaap verbetert, stress met 30 procent vermindert en je concentratievermogen met 20% verhoogt. Het allerbelangrijkste is echter dat mindfulness zorgt voor een beter evenwicht tussen lichaam en geest.

Ben je geïnteresseerd om in je buurt een mindfulnesscursus te volgen ? http://www.itam.be/

top

11. Wat is het verschil tussen psychotherapie en coaching? En waar kan ik voor beide terecht?

Het verschil tussen beide ligt in de aanpak: waar psychotherapie zich meer concentreert op een grondige analyse van je problemen door te graven in je verleden en eventuele onverwerkte trauma's, richt coaching zich meer op het zoeken naar snelle oplossingen voor het hier en nu. Coaching helpt je met efficiënte tools en in een beperkt aantal sessies op korte tijd een nieuw evenwicht te vinden in je leven. top

12. Wat is CVS (chronisch vermoeidheids syndroom) en hoe kan ik weten of ik CVS heb?

Chronische vermoeidheid is zo'n zware vermoeidheid en zit zo diep, dat ze niet overgaat met een paar nachtjes goed slapen. Mensen met chronische vermoeidheid zijn maandenlang te moe om normaal te kunnen functioneren en zijn urenlang uitgeput na een ‘gewone' inspanning, zonder dat daarvoor een echte reden kan aangegeven worden.

Men spreekt over chronische vermoeidheid als de symptomen van uitgesproken vermoeidheid tenminste zes maanden lang aanhouden. De term ‘Chronisch Vermoeidheids Syndroom' werd voor het eerst gebruikt in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Annals of Internal Medicine' in 1988. Sommige onderzoekers spreken liever over ME (Myalgic Encephalomyelitis) dan over CVS.

Hoofdsymptomen:

- zware vermoeidheid die langer dan zes maanden aanhoudt

- langdurige uitputting na de minste lichamelijke inspanning

Bijkomende symptomen:

- een niet-verkwikkende slaap (je voelt je ‘s ochtends bij het opstaan niet uitgeslapen)

- slaapstoornissen (je wordt ‘s nachts vaak wakker, kunt moeilijk inslapen, je voelt je steeds slaperig)

- vage pijnklachten over het hele lichaam

- spierspanningen en spierslapte

- gewrichtspijn (reumatische pijn)

- spanningen in de buik door darmproblemen (obstipatie, diarree, prikkelbare darm syndroom)

- prikkelbaarheid (je kunt nog weinig verdragen)

- hoofdpijn (spanningshoofdpijn, migraine)

- griepachtig gevoel (warmte-opwellingen, koude rillingen, gezwollen klieren in de hals en oksels, keelpijn, algemeen gevoel van malaise en slapte)

- lichte temperatuursstijging (37,5 tot 38,6 °C)

- concentratiestoornissen

- verstoord gezichtsvermogen; overgevoeligheid voor licht en geluiden

- geheugenstoornissen (je korte termijn-geheugen is verstoord, je bent vergeetachtig)

Secundaire symptomen:

Depressie, moedeloosheid, interesseverlies

top

13. Wat is fibromyalgie (FM) en hoe kan ik weten of ik FM heb?

Fibromyalgie is een aandoening die zeer sterk gelijkt op CVS en die wordt gekenmerkt door chronische pijn, stijfheid en extreme vermoeidheid. We zien vaak dezelfde symptomen als bij CVS, maar bij fibromyalgie ligt de nadruk op de pijnen. Die situeren zich op achttien specifieke pijnpunten (de zgn. tender points) in verschillende spieren en gewrichten. De meeste patiënten zeggen dat de pijn op één plaats begint en zich dan over hun hele lichaam verspreidt. ‘Mijn hele lichaam doet pijn' is een klassieke uitspraak voor fibromyalgiepatiënten.

Fibromyalgie komt voor bij naar schatting 4-6 % van de bevolking en treft veel meer vrouwen dan mannen (men schat dat ongeveer 90 % van de fybromyalgiepatiënten vrouwen zijn).

Het is de meest voorkomende oorzaak van wijdverspreide pijnklachten. Het kan een bron zijn van aanzienlijke invaliditeit. Fibromyalgie kan het leven van degene die eraan lijdt aanzienlijk overhoop gooien: de meerderheid van de fibromyalgielijders zijn actieve, vaak sportieve mensen die fulltime werken, en die vaak van het ene moment op het andere worden gedwongen om met al hun activiteiten te stoppen. Vaak geraken fibromyalgielijders ook sociaal geïsoleerd: door de pijn en de vermoeidheid worden ze gedwongen om veel tijd in bed door te brengen. Ongeveer 30 % van de patiënten is niet meer in staat om zijn beroep te blijven uitoefenen.

Naast specifieke tenderpoints, is pijn het belangrijkste symptoom van FM, behalve bij oudere patiënten. Oudere mensen hebben meer last van vermoeidheid, zwelling van de weke delen en depressie.

De meest voorkomende symptomen zijn:

- pijn over het hele lichaam (spierpijn, botpijn, gewrichtspijn). De pijn situeert zich voornamelijk in de nek, rug, schouders, buik en handen, maar ook andere delen van het lichaam kunnen pijn doen. De pijn is hevig en chronisch, en kan variëren in intensiteit. De pijn kan zich voordoen als diepe spierpijn, maar ook kloppende pijn, pijnscheuten en andere vorm van pijn komen voor.

Bijkomende symptomen:

- slaapstoornissen

- stijfheid bij het opstaan

- algemene vermoeidheid

- hoofdpijn en migraine

- geheugenstoornissen en concentratieproblemen

- zenuwachtigheid

- coördinatiestoornissen

- duizeligheid en gefluit in de oren

- gevoelloosheid en tintelingen in de ledematen

- jeuk

- buikkrampen

- Prikkelbare darmsyndroom

- overgevoelige huid en huiduitslag

- vochtophouding

- diarree

- Restless Legs (ongecontroleerd bewegen van de benen, vooral ‘s nachts maar ook overdag)

- depressie

Om de diagnose fibromyalgie te krijgen, ‘moet' de patiënt officieel voldoen aan de volgende twee diagnostische criteria:

1. Wijdverspreide hevige pijn in de vier kwadranten van het lichaam (bovenste linker- en rechterhelft en onderste linker- en rechtergedeelte), gedurende minstens drie maanden.

2. Een verhoogde gevoeligheid of pijn in minstens 11 van de 18 specifieke tenderpoints of pijnpunten

Het uitoefenen van druk op een tenderpoint veroorzaakt geen pijn in een ander deel van het lichaam. De onderzoeker moet zoveel druk uitoefenen dat de nagel van zijn duim wit word, dit is ongeveer 4 kg. Tenderpoints komen tweezijdig voor in verschillende delen van het lichaam. Omdat ze tweezijdig zijn is de pijn gewoonlijk gelijk verdeeld over beide kanten van het lichaam. In de praktijk kan iemand echter aan fibromyalgie lijden als er pijn is in minder dan de 11 tenderpoints, op voorwaarde dat de pijn chronisch is en over het hele lichaam verspreid.

Het aantal aanwezige tenderpoints kan ook minder worden met de juiste medische behandeling en door goed voor jezelf te zorgen, maar dat betekent niet dat de fibromyalgie is genezen. Het betekent simpelweg dat je hebt geleerd om te gaan met de factoren die de klachten kunnen verergeren en deze onder controle hebt.

Fibromyalgie is een aandoening die een invloed heeft op het hele lichaam. Men kan bijvoorbeeld geen fibromyalgie alleen in de rug of de handen hebben. Als er plaatselijke klachten zijn, worden die waarschijnlijk niet veroorzaakt door fibromyalgie, alhoewel fibromyalgie wel de lokale symptomen van andere aandoeningen kan versterken. Patiënten die lijden aan multiple sclerose, artritis en/of myofasciale pijn kunnen tegelijk ook fibromyalgie hebben.

top


14. Wat is burn-out en hoe kan ik weten of ik het heb?

Vroeger noemde men het ‘oververmoeidheid'  en/of zegde men dan men ‘overspannen' was, nu spreekt men bij dezelfde symptomen over burn-out (letterlijk: opgebrand, uitgeblust, emotioneel uitgeput). Mensen met burn-out kunnen niet meer normaal functioneren omdat ze geestelijk en lichamelijk totaal uitgeput zijn. De belangrijkste kenmerken van burn-out zijn emotionele uitputting, zeer zware vermoeidheid, het gevoel minderwaardig of incompetent te zijn en een ambigue houding tegenover het werk: enerzijds voelt men zich zeer betrokken en onmisbaar, anderzijds heeft men een vijandige of onverschillige houding tegenover werkgever en/of collega's.

Burn-out is méér dan oververmoeid en overspannen: het is een gevolg van jarenlang opgestapelde overmatige stress.

Waarschuwingssignalen en symptomen

Voor het uiteindelijke ‘afknappen' gaat iemand die burn-out is door een fase die gekenmerkt wordt door tal van verschillende waarschuwingssignalen, die erop wijzen dat iemand erg lijdt onder werkstress:

- Concentratieproblemen: je kunt teksten niet meer opnemen en onthoudt moeilijk wat je hebt gelezen

- Vergeetachtigheid: je moet alles wat je moet onthouden of doen opschrijven

- Toegenomen emotionaliteit en sterke stemmingsschommelingen: je weent vlug, bent vlug ontroerd of teleurgesteld, maar ook vlug opgewekt en blij

- Twijfels: je kunt hoofdzaken en bijzaken moeilijk van elkaar onderscheiden; je kunt of durft geen beslissingen nemen

- Slaapstoornissen: je slaapt moeilijk in, ligt in je bed te piekeren over het werk, wordt ‘s nachts badend in het zweet wakker, je hebt angstaanvallen

- Je verliest veel tijd en werkt inefficiënt

- Lusteloosheid: je kunt geen enthousiasme meer opbrengen voor je werk en gaat ‘s ochtends met toenemende tegenzin naar je werk

- Minderwaardigheidsgevoelens: je twijfelt aan je eigen kunnen en voelt je onzeker en nutteloos; je hebt het gevoel het allemaal niet meer aan te kunnen

- Je hebt chaotische, malende gedachten

- Je speelt met vage plannen om elders te gaan solliciteren

- Je kunt je niet ontspannen

- Je bent vlug geïrriteerd

- Je hebt een verminderd libido en/of impotentieproblemen

- Je hebt verergerende psychosomatische klachten

- Je gebruikt steeds meer cafeïne, nicotine, alcohol en/of  andere drugs

- Je voelt je voortdurend en langdurig moe, grieperig of verkouden


Als deze symptomen lang aanhouden, gaan ze over in echte burn-out, die wordt gekenmerkt door tal van fysieke en psychische gezondheidsklachten, gaande van totale lichamelijke en geestelijke uitputting tot depressie, angststoornissen, maag- en darmklachten, hoofdpijn enz.

Mensen reageren doorgaans verschillend op aanhoudende stress: bij de ene zullen de klachten meer psychisch zijn, bij de andere van lichamelijke aard, bij nog anderen een combinatie van beide. Zeker is dat burn-out het hele lichaam beschadigt:  de hormonenhuishouding en het immuunsysteem kunnen volledig in de war geraken door langdurige overproductie van adrenaline en een permanent hoog cortisol-niveau

top

15. Zijn er bepaalde geneesmiddelen of groepen van geneesmiddelen die als neveneffect energieverlies hebben?

Zeker! Er zijn een zestal categorieën van geneesmiddelen waarbij energieverlies regelmatig wordt gemeld als ‘neveneffect'. We vermelden hier de belangrijkste:

Bètablokkers (geneesmiddelen die worden voorgeschreven bij hoge bloeddruk, hartritmestoornissen of bij overbelasting van het hart).  Ze verlagen de bloeddruk en verminderen het hartritme. Dit heeft als gevolg dat de hoeveelheid bloed die wordt rondgepompt vermindert en hierdoor heb je minder energie.

Benzodiazepines (geneesmidden die gebruikt worden als kalmerings- en/of slaapmiddel). De bekendste zijn Temesta, Xanax, Valium, Seresta, Lormetazepam. Deze geneesmiddelen brengen je in een soort sluimertoestand en dit vertraagt automatisch je bewegingen en vermindert je concentratievermogen, prestaties en geheugenfunctie.

Antidepressiva (of SSRI's, de meest verkochte geneesmiddelen in het westen). De bekendste zijn Prozac, Serlain, Seroxat, Effexor, Sipralexa.  Wat zelden wordt vermeld is dat veel patiënten met depressie die antidepressiva nemen klagen over een beduidend energieverlies, ook al wordt dit door de producenten met klem ontkend.

Statines (een groep van veel voorgeschreven geneesmiddelen die de cholesterol in het bloed kunstmatig doen dalen). De bekendste zijn Lipitor, Lipobay, Zocor, Pravasine, Lescol. Hoewel een te hoog cholesterolgehalte je gezondheid in gevaar kan brengen en dus moet bestreden worden, willen we er toch op wijzen dat vermoeidheid als gevolg van de inname van statines een wijdverbreide plaag is. Het is aangeraden om je cholesterolgehalte zoveel mogelijk onder controle te houden via natuurlijke middelen, nl. gezonde voeding.

De anticonceptiepil. Deze is samengesteld uit kunstmatige hormonen die de natuurlijke hormonen van de vrouw overnemen, zodat bevruchting onmogelijk wordt. Als gevolg van de inname van de pil produceert de lever bindingsproteïnes die zich aan de synthetische hormonen binden. Diezelfde bindingsproteïnes binden zich echter ook aan de antistresshormonen en aan de hormonen die de stofwisseling regelen. Dit leidt bij sommige vrouwen tot energieverlies.

Antibiotica (ontstekingswerende middelen die vandaag nog te pas en te onpas worden voorgeschreven bij allerlei kleine of grotere infecties). Bij veelvuldig gebruik van antibiotica raakt de darmflora dermate ontregeld dat dit het energiepeil zeer sterk kan verlagen. Neem dus enkel antibiotica als het echt nodig is en neem - als je antibiotica moet innemen - tegelijk steeds probiotica.

top

16. Is koffie echt absoluut verboden in het antitoxisch eetplan?

Het is niet de koffie die  toxisch is, maar de cafeïne in koffie. In plaats van een oppepper, is cafeïne veeleer een stressor: cafeïne brengt het lichaam in een toestand van fysische stress, waardoor het bijniermerg adrenaline gaat produceren. Dit doet de bloeddruk stijgen, verhoogt het hartritme en maakt dat alle voorhandige suiker wordt verbruikt. Hierdoor wordt onze bijnierschors verplicht om grote hoeveelheden antistresshormoon (cortisol) te produceren. Op termijn kan dit bij veelvuldig cafeïneverbruik leiden tot uitputting van de bijnierschors, één van de belangrijkste oorzaken van chronisch moe zijn.
‘Namaakkoffie’ gemaakt van chicorei, noten en/of bamboe zijn wel toegelaten.
Let op! Ook zwarte en groene thee bevatten cafeïne (al spreken de fabrikanten liever over     theïne), zij het in mindere mate dan koffie: een kop zwarte of groene thee bevat 30 mg cafeïne, iets minder dan de helft van een kopje zwarte koffie (75 mg cafeïne).
Decafeïne-koffie is toegelaten, op voorwaarde dat de koffie op de juiste manier is gedecafeïneerd, nl. via een decafeïneringsproces met CO2 en water (vb. Bio-Deca van Delhaize).  Als er niets op de verpakking is vermeld, wil dit zeggen dat de koffie chemisch gedecafeïneerd is en dit soort koffie moet je vermijden.
Als je dan toch ‘zondigt’ en sporadisch een koffietje wil drinken, drink dan bij voorkeur espresso. Cafeïne is een wateroplosbare molecule en bij espresso is de tijd dat de cafeïne is blootgesteld aan het water zeer kort. Espresso bevat gemiddeld 60% minder cafeïne dan gewone filterkoffie.

top

17. Is het antitoxisch eetplan geschikt voor gans het gezin?

Uiteraard. Antitoxisch eten is gezond, evenwichtig, natuurlijk en bovendien lekker. Het is geschikt voor jong en oud. Bovendien helpt het antitoxisch eetplan om je ideale gewicht te bereiken zonder honger. Het voordeel van met het hele gezin het antitoxisch eetplan te volgen is dat je geen ‘verboden’ voedingsproducten in huis haalt en dus niet in de verleiding komt om dingen te eten die niet zijn toegestaan.  

top

18. Wat is de invloed van het milieu op mijn energiepeil?

Een ongezond milieu heeft ontegensprekelijk een negatieve invloed op je energiepeil. Luchtvervuiling en lawaai maken je moe (ook al omdat lawaai – bijvoorbeeld van nachtelijke vliegtuigen – je nachtrust kan verstoren). Waar en hoe je woont, heeft een zeer grote invloed op je lichaam en je geest. Toen de mens zich voor het eerst ging vestigen, koos hij daarvoor intuïtief plekken uit die gezond waren. De eerste woonzones bevonden zich op plaatsen met een stevige ondergrond, in de omgeving van een bron, aan de oever van een beek of een rivier, omdat de aanwezigheid van water noodzakelijk was. De eerste dorpen ontstonden op plaatsen die gevoelsmatig en met zorg waren gekozen. Oude kerken en kapelletjes vind je nu nog op plaatsen die van nature gezonde woonplaatsen zijn. Een gezonde bodem is letterlijk het fundament voor een goede gezondheid. De plaats waar je woont is erg belangrijk omdat er natuurwetten bestaan in het wonen. In het geïndustrialiseerde westen is het echter al lang niet meer de natuur die bepaalt waar kan worden gebouwd: omdat de bevolking zodanig is aangegroeid en iedereen ‘zijn eigen huis wil’, worden ongezonde gronden en gebieden op een kunstmatige manier ‘geschikt gemaakt’ als woonzone. Veel huizen worden gebouwd op moerassige gronden, zelfs bovenop stortplaatsen,  in lager gelegen vochtige gebieden, op plaatsen waar veel negatieve ondergrondse invloeden zijn. Beton en metalen overspanningen hebben het mogelijk gemaakt om woningen en appartementsblokken te bouwen op plaatsen waar de natuur dat niet toeliet. Het gevolg hiervan is dat veel mensen ziek worden door het vocht en door verstoringen van het natuurlijk aardmagnetisch veld door de metalen netten in het beton en metalen draagstructuren. Het noodzakelijke contact met de natuur, het leven ‘in harmonie met de natuur’ is op veel woonplaatsen ver zoek.Daarnaast wordt het aardmagnetisch veld op onze woon- en werkplekken ook nog eens verstoord door de overdaad aan elektronica waarmee we ons omringen: onze muren zitten vol elektrische kabels en metalen buizen; de traditionele houten meubels zijn vaak vervangen door meubels in glas en metaal; onze keukens, slaapkamers en werkkamers zitten vol elektronische apparaten en snufjes; sinds een goed decennium hebben zeer veel mensen thuis draadloos internet en de overgrote meerderheid van de mensen beschikt over gsm’s, draadloze binnenhuistelefoons, laptops en andere elektronica die één ding gemeen hebben: ze veroorzaken elektrosmog. Het is wetenschappelijk aangetoond dat elektrosmog het energiepeil sterk vermindert.

top
© 2013 Homo Energeticus - Ontwikkeling : Sinergio