zoeken op deze siteEfficinter omgaan met je tijd

Om te kunnen nadenken over de manier waarop je met je tijd omgaat en om je tijd efficiënter te beheren, moet je eerst weten waaraan je je tijd besteedt. De beste manier om dit te weten te komen is gedurende enkele dagen gedetailleerd en van uur tot uur in kaart te brengen wat je doet en hoelang je met bepaalde activiteiten bezig bent.

Maak een schema waarin je kwartier per kwartier noteert wat je doet. Neem minstens 2 tot 3 representatieve dagen en vul je tijdsgebruik nauwgezet in (zowel je werktijd als je privétijd). Maak 3 kolommen: activiteit, doel en evaluatie. Vul in de kolom ‘doel’  in waarom je iets doet en vul bij ‘evaluatie’ in in hoeverre de hoeveelheid tijd die je in iets hebt gestoken het doel volgens jou verantwoordt.

Hoe je efficiënter leert omgaan met je tijd, vind je terug in de tijdtoolbox.
© 2013 Homo Energeticus - Ontwikkeling : Sinergio