zoeken op deze siteWord je moe van je perfectionisme?

Je bent niet alleen! Zeer veel mensen die te maken krijgen met vermoeidheid, depressie of een burn-out zijn perfectionisten, die in alles topkwaliteit eisen, niet alleen van zichzelf maar ook van anderen. Met het leveren van kwaliteitsvol werk is helemaal niets mis, maar als je perfectionisme dwangmatig wordt en als jezelf en je omgeving eronder gaan lijden, zal het wél fout lopen omdat je jezelf en anderen teveel belast. 

Hoe kan je weten wanneer je perfectionisme je parten speelt? Wanneer wordt de kloof tussen ‘goed werk leveren’ en ‘te perfect zijn’ te groot? Je moet je zorgen beginnen te maken:

- Als je jezelf onhaalbare doelen begint te stellen en in alles wat je doet steeds de nadruk legt op je fouten en falen in plaats van op je successen
- Als je teveel tijd steekt in de afwerking en de controle van zaken, in plaats van in de hoofdzaak
- Als je nooit wil delegeren en van mening bent dat jij de enige bent die een taak goed kan uitvoeren
- Als je je teveel focust op details in plaats van op de kern van de zaak
- Als je te traag werkt en daardoor de deadlines niet haalt
- Als er geen goede balans meer is tussen de geleverde inspanningen en het resultaat
- Als je chronisch ontevreden bent over jezelf en over anderen

Als je eraan twijfelt of je perfectionisme je ziek, moe, onhandelbaar of depressief maakt, doe dan onze test.

Als je minder dan 8 punten hebt, is je perfectionisme voor jou een positieve bron waaruit je kracht put. Noch jezelf, noch anderen hebben er last van.

Heb je tussen 8-16 punten, dan moet je lichtjes bijsturen en de zaken op een meer ontspannen manier aanpakken. Er zal een flink stuk spanning wegvallen.

Heb je meer dan 16 punten, dan is je perfectionisme een probleem voor jezelf en voor anderen.


Algemene zaken die je kunt doen om soepeler om te gaan met je perfectionisme

Probleemoplossingen bij specifieke vormen van perfectionisme
© 2013 Homo Energeticus - Ontwikkeling : Sinergio