zoeken op deze siteType 1: de perfectionist - wil goed zijn en de dingen verbeteren

Wat een type 1 over zichzelf vindt  

• Ik hanteer strenge normen en waarden en ik eis van mezelf en anderen dat die nageleefd worden

• Ik heb oog voor detail en doorzie snel wat er mis is met de dingen. Ik weet hoe het hoort, waardoor ik snel een oordeel klaar heb

• Ik ben gedisciplineerd en neem veel verantwoordelijkheid op

• Ik stel me kritisch op en ik vind het moeilijk dingen die minder goed gedaan worden te negeren of te accepteren

• Ik wil gewaardeerd worden voor mijn overtuigingen en principes

• Als iets goed gedaan moet worden, dan doe ik het beter zelf; anderen doen niet altijd echt hun best

• Als er veel werk is, moet plezier maar wachten

• Anderen vinden me vaak te streng, te kritisch en te veeleisend


Ben je een type één, dan kan je je zo ontplooien
 

• Besef dat er niet één manier is maar dat er meerdere wegen zijn die naar de waarheid leiden. Die subjectieve waarheden onderkennen verdiept je visie en maakt je soepeler.
• Leer vergeven.
• Vervang het woord ‘moeten’ eens vaker door ‘mogen’.
• Neem jezelf wat luchthartiger op en laat humor toe.
• Leer je lichaam en je geest te ontspannen, zodat je rustig je taak kunt overzien.
• Motiveer anderen door hen te waarderen.
• Besef dat een soepele perfectionist meer waardering krijgt en meer van anderen gedaan krijgt.
• Tracht er eens vaker bij stil te staan wat jouw gedrag bij anderen teweeg brengt.


Affirmaties

• Ik laat mijn angst om fouten te maken helemaal los, nu en continu
• Ik laat mijn angst om controle te verliezen helemaal los
• Ik ga anderen niet meer beoordelen vanuit mijn normen en waarden
• Ik laat mijn ongeduld met mezelf en anderen los
• Ik laat het gevoel los dat ik alles zelf moet doen
• Ik laat mijn streven naar perfectie los
• Ik laat teleurstellingen los en laat me er niet meer door van de kaart brengen
• Ik geef mezelf toestemming om me te ontspannen en plezier te maken
• Ik bekrachtig dat ik veel van anderen kan opsteken <


Hoe reageert type 1 in stresssituaties?  
© 2013 Homo Energeticus - Ontwikkeling : Sinergio