zoeken op deze siteType 5: de observeerder of waarnemer wil de wereld om zich heen begrijpen, zich competent voelen

Wat een type 5 over zichzelf vindt  

• Ik ben een rustige, analytische persoon
• Ik heb meer tijd voor mezelf nodig dan anderen
• Ik overdenk altijd grondig de zaken vooraleer ik aan iets begin; onverwacht mijn koers moeten wijzigen vind ik oncomfortabel
• Ik heb tijd en ruimte nodig en zal nooit onoverdacht een beslissing nemen
• Ik hou van een strikte scheiding tussen privé en werk
• Ik verveel me bijna nooit als ik alleen ben, want mijn geest blijft altijd bezig en ik verdiep me graag in alle rust in de zaken
• Ik ben geen allemansvriendje en hou er niet van overal zomaar binnen te vallen en te blijven overnachten. Anderen moeten mijn privacy ook respecteren
• Ik vind kennis heel belangrijk
• Ik denk veel na, pak de zaken systematisch aan en ben betrouwbaar
• Soms heb ik briljante inzichten, maar ik kies zorgvuldig de mensen uit met wie ik die deel
• Ik trek me vaak terug om te reflecteren
• Anderen vinden me wel eens emotioneel afstandelijk, te diepgravend en te zwaar op de hand


Ben je een type vijf, dan kan je je zo ontplooien 

• Ga bij jezelf na hoe je kennis, tijd en persoonlijke ruimte voor jezelf behoudt.
• Registreer het als je anderen niet in je emoties en gedachten laat delen.
• Registreer het als je bij ervaringen of gebeurtenissen het denken de plaats laat innemen van emoties
• Leer om te gaan met impulsiviteit en spontaniteit.
• Ga bij jezelf na waarom het wel lukt om gevoelens te laten opkomen als je alleen bent en niet als er anderen bij zijn.
• Zoek een manier om deel te nemen aan gebeurtenissen en je ervoor open te stellen, in plaats van je terug te trekken.
• Leer een balans voelen tussen het denken in je hoofd, het gevoel in je hart en het vertrouwen van je instinct.
• Sta open en wees ontvankelijk voor nieuwe, relevante gegevens in plaats van onmiddellijk conclusies te trekken.
• Zie de realiteit zoals ze is en aanvaard ze.
• Leer je te ontspannen om een evenwicht tussen lichamelijke en mentale energie te verkrijgen.
• Zoek naar een evenwicht tussen waarnemen en deelnemen aan een actie.
• Probeer inspiratie te vinden in interactie met anderen.

Affirmaties 

• Ik laat mijn angst voor de dingen om me heen los, nu en continu
• Ik laat mijn behoefte om me af te zonderen los
• Ik laat mijn angst om mijn ware gevoelens en emoties te laten zien helemaal los
• Ik heb een goed inzicht in de dingen en kan iedere dag en elk moment van deze kwaliteiten gebruik maken
• Ik heb vertrouwen in de wereld en de mensen en kan iedereen met open vizier tegemoet treden
• Ik heb de kracht en de mogelijkheid om alles te doen wat ik wil

Hoe reageert type 5 in stress-situaties? 
© 2013 Homo Energeticus - Ontwikkeling : Sinergio