zoeken op deze siteWaarop moet je letten als je gaat bouwen of verbouwen?

- Kies een goede, gezonde bodem. Veel hedendaagse verkavelingen zijn stukken grond die van nature moeten dienen als een braakliggende, natuurlijke buffer of opvangbekken voor oppervlaktewater en ze hebben vaak een ongezonde ondergrond. Veel woongebieden nu zijn als een spons voor grond- en regenwater. Geschikte bouwgronden zijn jammer genoeg zeer schaars geworden in deze contreien. Let erop of de grond niet te laag gelegen is. Laaggelegen gronden zijn meestal zeer vochtig.

- Kies voor een grond die op minimaal 300 m – en liefst verder – is gelegen van een hoogspanningskabel of een gsm-mast.

- Het is opvallend dat kleine dieren in de natuur (muizen, maar ook mieren en muggen) deze ongunstige plaatsen ieder jaar opzoeken. Een goede raad: als je tijd hebt, ga dan picknicken op de plaats waar je een grond wil kopen. Als je veel mieren en muggen tegenkomt, koop de grond dan niet!

- De oriëntatie van de woning is zeer belangrijk. Natuurlijk licht brengt energie. Het antistress- en energiehormoon cortisol wordt aangemaakt onder invloed van het natuurlijk daglicht. Mensen die langdurig in het donker leven, krijgen een tekort aan cortisol en dus ook een tekort aan energie. De slaapkamer ligt best aan de oostzijde van de woning, zodat je met het natuurlijke ochtendlicht wakker kunt worden. Ook de ontbijtplaats en de keuken zijn best georiënteerd naar de lichtinval van de opkomende zon. Een keuken en ontbijtruimte die op de westkant liggen, vragen meer energie van je lichaam want je moet veel sneller kunstlicht gebruiken en de verwarming aanzetten. De woonruimte waar je ’s avonds verblijft is best gericht naar het zuidwesten, zodat je zolang mogelijk energie krijgt van de zonnestralen. Om energie te sparen en je eigen energie zo goed mogelijk te benutten, moet het licht van oost naar west door de woning spelen. Zorg er dus voor dat je in je huis zo optimaal mogelijk gebruik kunt maken van het natuurlijke daglicht.

- Je kunt van bij de aanvang elektrosmog voor een groot stuk voorkomen door de juiste elektrische bekabeling te gebruiken. Alles begint bij een goede aarding. Zorg ervoor dat niet alleen je elektrische leidingen, maar ook alle metalen buizen (waterleiding, gasleiding) geaard zijn. Maak geen gesloten circuits met elektriciteitsleidingen, maar ook niet met andere metalen buizen. Als je aarding niet in orde is, kan je bestaande elektromagnetische storingen niet wegnemen, hoeveel moeite je daarvoor ook doet. Volgens de wet mag de weerstand van de aarding niet hoger liggen dan 30 Ohm (en bij voorkeur lager liggen dan 7 Ohm), maar bij veel bestaande woningen is de elektrische installatie, zonder dat je dit als eigenaar of bewoner weet, al lang niet meer in orde en is de weerstand hoger dan 50 of zelfs 60 Ohm. Laat daarom de weerstand van de aarding nakijken door een technische controleur. Laat ook nagaan of er eventuele lekstromen zitten in je installatie.© 2013 Homo Energeticus - Ontwikkeling : Sinergio